Katma Değer Vergisi

TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATINA İLİŞKİN ÖZELGELERDE YER ALAN GÖRÜŞLER

Dr. İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU-S.M. Mali Müşavir

35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ticari reklam hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulaması getirilmiştir. Hem KDV mükellefleri, hem de belirlenmiş alıcıların, KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümünde belirtilen reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Ticari reklam hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasının yeni olması nedeniyle, fiiliyatta tereddüt ortaya çıkaran hususlar, özelgelerle aydınlığa kavuşturulmuştur. Konuya ilişkin özelgeler aşağıda özet halinde belirtilmiştir.

►İstanbul VDB Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 08.06.2021 tarihli ve E-39044742-130[Özelge]-448258 sayılı özelgesine göre; reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmeti, ticari reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilmediğinden bu hizmetler için KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

►İstanbul VDB Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarihli ve E-39044742-130[Özelge]-432962 sayılı özelgesinde belirtildiği üzere; ticari reklamın hazırlanmasına yönelik olarak verilen fotoğraf çekimi hizmeti için KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup reklam ajansları da bu kapsamda yer almaktadır.  Buna karşılık toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonların fotoğraf çekimi işlerinin, ticari reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından Tebliğin belirtilen bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

►İstanbul VDB Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 03.06.2021 tarihli ve E-39044742-130[Özelge]-436812 sayılı özelgesinde; reklam panolarına afiş asılması ve sökülmesi hizmetinin, ticari reklam hizmetleri kapsamına girmediği belirtilmiştir.

►Konya VDB’nin 09.06.2021 tarihli ve E-37009108-130-64855 sayılı özelgesinde verilen görüş şu şekildedir; “Şirketinize ait gazetede yayımlanan ve Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen imaj-tanıtım ile advertorial (haber reklam) hizmetlerinin ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, Şirketinize ait gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetlerin ticari reklam kapsamında bulunmaması nedeniyle söz konusu hizmetler için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”

►Konya VDB’nin 02.06.2021 tarihli ve E-37009108-130[112272]-62237 sayılı özelgesine göre; krom, alüminyum, metal ve plastikten oluşan tabela harfleri üretimi ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden, KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

►Muğla VDB Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü’nün 09.06.2021 tarihli ve E-93996897-130-54968 sayılı özelgesine göre; müşterilere tanıtım amacıyla kullanılmak üzere verilen video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti (3/10) oranında KDV tevkifatına tabidir.

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu