Kurumsal

CONSENSUS YMM, gerçek ve tüzel kişilere denetim, vergi ve danışmalık hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek için, müşterileri ile yakın ilişki içinde çalışmayı ve ihtiyaçlarına uygun profesyonel çözümler önermeyi benimsemektedir.

Hızla değişen ekonomik koşullar yanında, vergi mevzuatından kaynaklanan sorumluluklar, bu alanlarda danışmanlık hizmetinin önemini artırmaktır. Bu bağlamda, firmaların gerek mali, gerekse ekonomik alanda risklerini azaltmak, büyümelerine yardımcı olmak ve fırsatları yakalamak temel önceliğimizdir.


Dr. İsmail PAMUK

Kurucu Ortak / Yeminli Mali Müşavir

Dr. İsmail Pamuk

1979 yılında Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Mersin Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalında “Türk Vergi Hukukunda Özel İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.

2002 yılında Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda başarı göstererek Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Maliye Bakanlığınca yapılan mesleki yeterlilik sınavını kazanmasının ardından Vergi Müfettişi unvanı ile ataması yapıldı. 2014 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği görevinden ayrılarak Yeminli Mali Müşavir olarak özel sektörde çalışmaya başlamıştır.

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesinin 14. ve 15. dönemlerinde yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi”, “Özel İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi” ve “Katma Değer Vergisi İade Kılavuzu” isimli kitapları bulunmaktadır. Vergi Raporu, Maliye ve Sigorta Yorumları, Yaklaşım, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Lebib Yalkın ve Mali Çözüm dergilerinde başta inşaat, değerleme ve ÖTV olmak üzere, mesleki konularda çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu Bağımsız Denetçi sertifikasına sahiptir.